Ý nghĩa ngày quôc tế phụ nữ 8/3

Ý nghĩa ngày quôc tế phụ nữ 8/3

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày toàn cầu tôn vinh những thành tựu xã hôi, kinh tế, văn hóa và chính trị của phụ nữ. Ngày này cũng đánh dấu một lời kêu gọi hành động để thúc đẩy bình đẳng giới. Hoạt động quan trọng được chứng kiến trên toàn thế giới khi các tổ chức phụ nữ họp lại với nhau để kỹ niệm những thành tưu của phụ nữ hoặc vận động cho quyền bình đẳng của phụ nữ.

Ngày 8 tháng 3 hằng năm được chọn là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (IWD) là một trong những ngày quan trọng nhất trong năm để:

  • Tôn vinh những thành tích của phụ nữ.
  • Nâng cao nhận thức về bình đẳng của phụ nữ.
  • Vận động hành lang để tăng tốc bình đẳng giới.

Chủ đề chính ngày 8/3/2021

Chủ đề chính của Ngày Quốc tế Phụ nữ 2021 là 'Hãy chọn để thử thách - Choose To Challenge'. Thông điệp chính của thông điệp là:

Tất cả chúng ta đều có thể chọn thách thức và kêu gọi sự thiên lệch và bất bình đẳng giới. Tất cả chúng ta đều có thể tìm kiếm và tôn vinh những thành tựu của phụ nữ. Nói chung, tất cả chúng ta đều có thể giúp tạo ra một thế giới hòa nhập. Từ thách thức đến thay đổi, vì vậy tất cả chúng ta hãy chọn thách thức.

Để tham gia chiến dịch này bạn chỉ  cần: Tạo dáng giơ tay như hình trong bài viết và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội bằng cách sử dụng hastags #ChooseToChallenge #IWD2021 để khuyến khích những người tiếp theo cam kết giúp tạo ra một thế giới hòa nhập.